Po lekcjach

Poza zajęciami dydaktycznymi szkoła organizuje:

 • kółka zainteresowań,
 • obchody Dni Babci, Dziadka, Kobiet, Wiosny, Mamy oraz Dziecka,
 • obchody Dnia Niepełnosprawnych,
 • akademie z okazji uroczystości państwowych,
 • kiermasze świąteczne – Wielkanocny i Wigilijny,
 • spotkanie Mikołajkowe,
 • tradycyjną Wigilię w każdej klasie,
 • bal karnawałowy i zabawy taneczne,
 • odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Żywieckiej,
 • pomoc dla hospicjum w ramach akcji „Pola Nadziei”,
 • konkursy plastyczne, literackie, muzyczne, sportowe, przedmiotowe i inne,
 • przedstawienia teatralne i występy artystyczne,
 • zbiórkę surowców wtórnych,
 • kiermasze kartek i ozdób świątecznych,