Kalendarz roku szkolnego

początek roku szkolnego - 1 IX 2016

święto edukacji narodowej - 14 X 2016

święto niepodległości - 11 XI 2016

przerwa świąteczna - 23 XII 2016 - 31 I 2017

ferie zimowe - 16 I 2017 - 29 I 2017

pierwszy dzień wiosny - 21 III 2017

przerwa wiosenna - 13 IV 2017 - 18 IV 2017

egzamin gimnazjalny:

część humanistyczna - 19 IV 2017
część matematyczno - przyrodnicza - 20 IV 2017
język obcy nowożytny - 21 IV 2017

koniec roku - 23 VI 2017


Dodatkowe dni wolne od zajęć:
- 31 X
- 2 V
- 16 VI