Skład Samorządu Uczniowskiego 2016/2017

Przewodniczący: Natalia Słabicka
Zastępca Przewodniczącego: Magdalena Krzemińska
Sekretarz: Oliwia Miłoń
Opiekun: Andrzej Tkocz