S Z T A N D A R     S Z K O Ł Y


P A T R O N     S Z K O Ł Y
M O T T O     S Z K O Ł Y

"gdyby każdy miał to samo,
nikt nikomu nie byłby potrzebny"


ks. Jan TwardowskiL O G O    S Z K O Ł YHistoria pewnego obrazka [...czytaj]

    Cele edukacyjne szkoły przedstawione są w formie graficznej w szkolnym logo. Czerwona, różniąca się od pozostałych litera "A" oraz granatowa litera "Z", zawarte w słowie "Gimnazjum 13" w kolejności następującej po sobie "mówią", że w tutejszym Gimnazjum przygotowuje się ucznia do życia we wspólnocie ludzi "od A do Z" tzn. poprzez jego pełny rozwój intelektualny, fizyczny, moralny, duchowy. Barwy tych liter stanowią "barwy szkoły".


M I S J A    S Z K O Ł Y

Misja ta oparta jest na trzech filarach (rysunek poniżej):
1. Wierności dziedzictwu kulturowemu narodu polskiego.
2. Przybliżanie zasad demokracji poprzez poznawanie i stosowanie wewnątrz
    szkolnego prawa.
3. Uświadamianie potrzeby budowania właściwych więzi miedzy ludźmi i
    społeczeństwami, w szczególności kontynentu europejskiego - integracja
    europejska.


Graficzny obraz naszej misji przedstawia się następująco:
Ś L U B O W A N I E    K L A S   I

Ślubowanie - czyli 10 przykazań gimnazjalisty [...czytaj]


P R Z E S Ł A N I E    W   N O W E   T Y S I Ą C L E C I E