"Paszport do edukacji"

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czas realizacji projektu:

01.01.2010 r. - 31.12.2011 r.

Opis projektu:

    Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 260 uczennic i uczniów z gmin Bielsko-Biała i Buczkowice oraz zaktywizowanie ich do dalszego rozwoju i wyposażenie w umiejętności przydatne na rynku pracy. Zostanie to zrealizowane poprzez różnorodne zajęcia pozalekcyjne, wśród nich zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. Praca w małych dziesięcioosobowych zespołach pozwoli na stosowanie aktywizujących metod nauczania. Dzięki temu możliwe będzie rozbudzenie zdolności do samodzielnego myślenia, stawiania hipotez, stosowania posiadanej wiedzy do rozwiązywania problemów oraz rozumowania naukowego. Istotne jest także aktywizowanie twórczego potencjału młodzieży na kółkach o charakterze artystycznym. Uczniowie będą podmiotem, a nie przedmiotem nauczania, pozwoli to na ukształtowanie umiejętności uczenia się, niezbędnej we współczesnym świecie. Projekt jest realizowany w pięciu szkołach.
    Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt pozwalający efektywnie prowadzić zajęcia. Każda placówka otrzymuje projektor multimedialny z ekranem, cyfrowy aparat fotograficzny, a także w zależności od prowadzonych kółek: akordeon, skaner wraz z drukarką, dyktafon, kamerę, pendrive, zestaw pomocy do nauki języków obcych, materiały plastyczne, materace. Projekt zapewnia środki na wycieczki (transport i wyżywienie uczestników), a grupom artystycznym pomoc konsultanta.


Zajęcia w naszym gimnazjum:

- zajęcia regionalne (prowadzący: Andrzej Tkocz, Bartłomiej Bączek)
- zajęcia matematyczno - przyrodnicze (prowadzący: Zuzanna Gołębiowska)
- zajęcia humanistyczne (prowadzący: Maria Bryczek)

Link do strony projektu: Paszport do edukacji