Kontakt z nami

G I M N A Z J U M nr 1 3

z Oddziałami Integracyjnymi

im. ks. Jana Twardowskiego

     K O N T A K T    e-mail

Wszelkie pytania niezwiązane ze stroną internetową
prosimy kierować pod adres:

e-mail: gim13bielsko@gmail.com

lub

     K O N T A K T    telefoniczny

tel. 815-12-24, fax 815-12-24

lub

     K O N T A K T    listowny

Gimnazjum 13 nr z Oddziałami Integracyjnymi
im. ks. Jana Twardowskiego
ul. Bratków 6
43-300 Bielsko-Biała