Dyrekcja

Alicja Furtak -   dyrektor szkoły

Sekretariat

Paulina Grabiec -   sekretarka
Ewa Pawełek -   kierownik
Piotr Zapała -   kierownik