I C I M   i   pracownia komputerowa

     Informujemy, że od stycznia 2008 r. w bibliotece szkolnej naszego gimnazjum działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).

     Powstało ono w ramach projektu "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a wdrożonego przez MEN. Otrzymaliśmy 4 stanowiska komputerowe dla czytelników, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner) oraz oprogramowanie multimedialne, czyli:

Encyklopedię PWN
Wielki multimedialny atlas świata PWN
Słownik języka polskiego

     Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i poza nimi. Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych.      W nowym roku szkolnym 2008/2009 została uruchomiona nowa pracownia komputerowa z laptopem i projektorem multimedialnym zakupiona ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Pracownia w każdej szkole".