BIOGRAFIA

    Ksiądz Jan Twardowski poeta przedstawiciel współczesnej liryki religijnej, urodził się 1 czerwca 1915 roku w Warszawie. W latach 1933-1935 współredagował międzyszkolne pismo młodzieży gimnazjalnej "Kuźnia Młodych", jako redaktor działu literackiego. Na łamach gazetki miał miejsce jego debiut poetycki i prozatorski. w 1937 roku rozpoczął studia na wydziale polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, które przerwała II Wojna Światowa. W 1947 roku ukończył je pracą magisterską "Godzina myśli. Juliusza Słowackiego" pisaną pod kierunkiem prof. Wacława Borowego. W czasie wojny był żołnierzem AK, uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W 1945 roku podjął naukę na pierwszym, tajnym kursie seminarium duchownego w Warszawie, które ukończył w 1948 roku i 4 lipca przyjął święcenia kapłańskie. Do roku 1959 był wikarym w Żbikowie przy tamtejszej Państwowej Szkole Specjalnej później objął stanowisko rektora kościoła Sióstr Wizytek. Zmarł wieczorem 18 stycznia 2006 r. w Warszawie.