Z a p r a s z a m y     n a     n a s z ą     s t r o n ę


Szkolny zestaw podręczników 2016/2017


Zobacz ostatnio dodane zdjęcia:"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

   Informujemy, że nasza jednostka została przyłączona do sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleŸć na stronie:

Budowa sieci szerokopasmowej

   Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

Informacje o Regionalnym Programie Operacyjnym


Prezentacja szkołyGimnazjum Nr 13 im. ks. Jana Twardowskiego w Bielsku - Białej

43-303 Bielsko - Biała ul. Bratków 6

tel./fax. (33) 815 12 24

e-mail: gim13bielsko@gmail.com


Jesteśmy małą szkołą, opartą na kształtowaniu wartości:

PRAWDA, DOBRO I PIĘKNO.

   Ze względu na małą liczbę uczniów zapewniamy uczniom bezpieczeństwo i indywidualne podejście do ich potrzeb. Szkoła zatrudnia dwóch pedagogów i psychologa, bardzo zaangażowanych w pracę z młodzieżą i rodzicami.
   Gimnazjum przygotowuje ucznia do życia we wspólnocie ludzi "od A do Z" tzn. poprzez jego pełny rozwój intelektualny, fizyczny, moralny i duchowy.


O F E R U J E M Y:

 • klasy integracyjne i ogólne na każdym poziomie

 • klasy integracyjne liczą max 20 uczniów (w tym 3 - 5 uczniów z dysfunkcjami)

 • na zajęciach w klasach integracyjnych jest 2 nauczycieli (nauczyciel przedmiotu jako prowadzący i nauczyciel wspomagający jako koordynujący pracę uczniów z orzeczeniami)

 • stołówkę szkolną - obiady gotowane na miejscu

 • salę gimnastyczną i boisko szkolne ze sztuczną nawierzchnią,

 • pracownię komputerowe

 • bibliotekę, czytelnię i pracownię multimedialną

 • profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną

 • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne i logopedyczne

 • koła sportowe (piłka ręczna, siatkowa, nożna, koszykowa, siłownia, aerobik)

 • liczne koła zainteresowań w każdym roku szkolnym dostosowywane do zainteresowań uczniów

 • świetlicę z trzema stołami pingpongowymi i piłkarzykami

 • bardzo dobrą współpracę z Radą Rodziców