Z a p r a s z a m y     n a     n a s z ą     s t r o n ę


U W A G A     U W A G A     U W A G A


Strona od dnia 16.09.2017 jest niewspierana i nieaktualizowana ze względu na przekształcenie placówki oświatowej. Wszelkie informację będą zamieszczane na stronie znajdującej się pod adresem:


Szkoły Podstawowej nr 6 IntegracjaReforma Edukacji - broszura informacyjna

Reforma Edukacji - link do strony informacyjnej


eTwinning

Pani Marzena Krzeptoń wraz z grupą uczniów z klasy 3a i 3b bierze udział w projekcie międzynarodowym eTwinning

"eGreetings From All Over Europe".

Jesteśmy założycielami projektu. Do współpracy udało się zaprosić szkoły z Rumunii, Turcji i Litwy, oraz Gimnazjum im. ks. J.Twardowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego.


Zobacz ostatnio dodane zdjęcia:Konkurs polonistyczny "Malowanie słowem".

(kliknij w link poniżej)


Jesteśmy małą szkołą, opartą na kształtowaniu wartości:

PRAWDA, DOBRO I PIĘKNO.

Prezentacja szkoły   Ze względu na małą liczbę uczniów zapewniamy uczniom bezpieczeństwo i indywidualne podejście do ich potrzeb. Szkoła zatrudnia dwóch pedagogów i psychologa, bardzo zaangażowanych w pracę z młodzieżą i rodzicami.
   Gimnazjum przygotowuje ucznia do życia we wspólnocie ludzi "od A do Z" tzn. poprzez jego pełny rozwój intelektualny, fizyczny, moralny i duchowy.


O F E R U J E M Y:

 • klasy integracyjne i ogólne na każdym poziomie

 • klasy integracyjne liczą max 20 uczniów (w tym 3 - 5 uczniów z dysfunkcjami)

 • na zajęciach w klasach integracyjnych jest 2 nauczycieli (nauczyciel przedmiotu jako prowadzący i nauczyciel wspomagający jako koordynujący pracę uczniów z orzeczeniami)

 • stołówkę szkolną - obiady gotowane na miejscu

 • salę gimnastyczną i boisko szkolne ze sztuczną nawierzchnią,

 • pracownię komputerowe

 • bibliotekę, czytelnię i pracownię multimedialną

 • profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną

 • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne i logopedyczne

 • koła sportowe (piłka ręczna, siatkowa, nożna, koszykowa, siłownia, aerobik)

 • liczne koła zainteresowań w każdym roku szkolnym dostosowywane do zainteresowań uczniów

 • świetlicę z trzema stołami pingpongowymi i piłkarzykami

 • bardzo dobrą współpracę z Radą Rodziców

Gimnazjum Nr 13 im. ks. Jana Twardowskiego w Bielsku - Białej

43-303 Bielsko - Biała ul. Bratków 6

tel./fax. (33) 815 12 24

e-mail: gim13bielsko@gmail.com